Lučinsko - svatoborské vodopády


Autor obrázků: Jaroslav Frouz

V České republice naprosto unikátní dvojvodopád, který se nachází přímo na soutoku dvou potoků. Je až neuvěřitelné, že jeho existence zcela unikla odborné literatuře a poprvé byl popsán a zdokumentován až v roce 2009 Dr. Jaroslavem Frouzem. Jako drobnou omluvu lze uvést, že vodopád se donedávna nacházel ve vojenském prostoru, do kterého je vstup pouze na zvláštní povolení.

Vodopády jsou přímo u křižovatky silnice z Dubiny, která se větví do Svatoboru a Lučiny. Obě větve vodopádu jsou vytvořeny na čediči. Méně vodnatá, ale vyšší Svatoborská větev (3,5 metru) spadá několika prameny po skále do společného vývařiště. Lučinská větev je několikanásobně vodnatější avšak nižší - má dva metry. Pod vodopádem je 20 metrů dlouhá a 3 až 4 metry vysoká soutěska. Lučinský potok pokračuje dalšími peřejemi na čediči a v obci Dubina výraznými kaskádami, už na žule, až k Ohři.

Zpřístupnění vodopádu Spolkem pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska