Vodopády České republiky

Hledání vodopádů v ČR


Jeseníky

Severní Jeseníky Kralický Sněžník Střední Jeseníky Jih Jeseníků, povodí Merty Hanušovická vrchovina
Klinutím do mapy se otevře podrobnější mapa, kde jsou zakresleny provedené průzkumu a popis výsledků.

Polabí
přítok Šembery jsou tam kaskády a pak teče sutí. Vodopád žádný. Podobně je na tom vlastní Šembara - protéká sutí a vytváří řadu kaskád.
Zhruba metrový vodopád se nachází na přítoku Šembery pod Přehvozdím
Meníš nepravé vodopádky v suti jsou na Mrzeckém potoce.
Skutečný vodopád by mohl být na potoce severně od něj na Hraděšínce. nebo možná í jižně pod Masojedy.

Slavkovský les
pod Boněnovem na Amfibolitu, ale u přitoky Jilmového potoka výšše jsou na Amfibolitu.
zde je dvoumetrový vodopád a řada kaskád v suti


Krušné a Doupovské hory
U Zlatého Kopce
Mezi Horní Blatnou a Hamrama
u Stříbrné je napravý vodopád/kaskáda ale západně mohou být dlaší snad i pravé v okolí skalního města na Šišáku
oba potoky okolo Vyhlídky (874)
Na přítoku Svatavy je menší vodopád pod 2 metry. V okolí mohou být další
Odeřský potok
přítok Bystřice
přítoky Telčského a Načetínského potoka
celý jižní svah pod Nejdkem
je to na žule a na menších tocích by mohly být minimálně kaskády
Plavebský a Hornohradský potok
na Plavesnkém ani na jeho přítoku není nic (mapa s fotkama) Osvinovský potok - je tam Kaskáda v suti balvanů se sklonem 40°, výška 3 metry, normálně jí protok různě protéká drobnými pramínky. Při velmi vysokém stavu může vzniknout pěkná kaskáda
Pekelský potok
Hasištejnský
přítoky Prunéřáku a Prunéřák
Kamenička a přítoky - prošel jsem nění tam nic
Kundratický potok (Malé, velké peklo)
Staré údolí, Hájský potok u Hrobu není tam nic
Šumný důl
Úničský a Maršovský potok - na úničském je malá kaskáda, Maršovský by mohl být zajímavější

Levý přítok Lučinského potoka a pravý Dubinského
Přítoky Ohře z obou stran
naproti Hradišti - asi jenom čůrek
přítok Petrovského potoka - možná
drobný potok pod Jakubovskou horou - potok teče kamenou sutí, vodopád tam není
U Korunního potoka - Čertova rokle
tady? - asi ne

České Středohoří, Lužické hory
Olešnický potok - jsou tam pěkné kaskády, všechno pod 1 metr výsky
Bukovský vodopád/kakskáda
Byňovské vodopády při vyšším stavu vody
Na některé zdrojnici Lesenského potoka je prý vodopád
Situace okolo Kamenice - jsou zde 3 vodopády: na Kachním potoce, v Písečné rokli a uměle zadržovaný v Tiché soutěsce, ale mhou být i další...
Loubský potok?
možná i Studený potokna severu..


Jizerky a povodí Jizery
(Tam není nutné hledat vodopády, už to udělal Vlastimil Pilous)


Krkonoše
(Tam není nutné hledat vodopády, už to udělal Vlastimil Pilous)


Podkrkonoší
pravý přítok Labe u Netopýří skály
jsou menší nepravé vodopády první a druhý (možná i na protějším Černém potoce něco bude)
o kousek jižněji, tady
jsou cenomanské pískovce a mimořádná strmost.


Orlické hory a okolí
U Zemské brány Černý a klášterecký potok
3 drobné přítoky Zdobnice - hlavně ten první
3 drobné přítoky zleva v Antonínově údolí
řada přítoků Metuje a Olešenky (hlavně ten SSZ od Přibyslavy)
v místě, kde je na horní Černé vodě skála, je vrstva tvrdých kvarcitů a amfibolitů! 200 metrů pod skálou jsou metrové vodopádky, až ke skále jsem se pro nedostatek času nedostal...
Okolí Těchonína: Na Černonickém potoce je kaskáda, přes 2m výšky, přes 10 m dálky přítky na Těchonínského jem prošel a nic, pod Studenou jsou menší kaskády

Opava - přítok Budišovky v břidlicíčnatých prachovcích:
přítok Budišovky
Celá oblast severovýchodní části vojenského prostoru Libavá v záhybu Odry


Chřiby, Drahanská vrchovina
přítok Hruškovice


Povodí Sázavy
Stvořidla, prošel jsem všechny potoky: téměř dvoumetrový vodopád v suti
dva vodopády do 2 metrů na suti
několik vodopádů na balvanech do 2 metrů
pravý přítok Podveckého potoka
Všechlapský potok
Naproti Kácově
Dva potůčky před městem Sázavou
přítoky dolní Sázavy - slabé průtoky

Třebsínský potok má řadu kaskádek, 100 metrů před ústím zhruba 3 metrový vodopád se sklonem tak 60°, průtok kolem 10 litrů - byl přidán mezi vodopády


Povodí Vltavy
Jilovický potok
dva potoky zprava u Pískárny - podivně zkroucený tok při takové strmosti
Za Krumlovem - vypadá dost nadějně
všechny přítoky u Zlaté Koruny
před Dívčím Kamenem
za Dívčím Kamenem, hlavě 3 pootky před Maškovcem
Vůsí potoky - možná ..
pod Bachmáčem
potoky pod Doubravkou
potok na levém břehu pod železničním mostem a další dva potoky na levém břehu severně
pravé potoky u Orlíka - při vypuštění, drobné ale vypadají slibně
leva strana Orlíka - při vypuštění
možná i tohle - levé přítoky Kamíku - při vypuštění
Nahorubský potok
Vošický potok
Slapy zprava
spodek Třeblové a potok pod Rabyní
Štěchovická zleva
v místě kříže je vodopád, jak vysoký?
Někde pod kostelem v Doudlebech je další 4 metrový. Proti proudu Malše na pravém břehu jsou další menší.

Beskydy a Bílé Karpaty
- připravuje se

Českomoravská vrchovina
Přítok Brtnice - jistě tam je vodopád!!
Možná i tady na přítocích Jihlavy
Pravostranný přítok Bitýšky
Pravostranný přítok Bitýšky
Levostranný přítok Bitýšky
Levostranný přítok Bitýšky

U Brněnské přehrady
Pyšolecký potok

Přítoky do přehrady Vír - ověřit při vypuštěné přehradě

Přítok Jihlavy
Dukovanský potok
Templštejnský potůček - je tam několik vodopádů, jsou na panoramiu

u Rokytné

Plešický potok - při vypuštěných Dalešicích

Libáňský potok - uvnitř obory
Dva potoky z Jahodné, velmi strné a překonávají pruhy tvrdého amfibolitu, který se střídá s dvojslídným migmatit až ortorulou a svorem
Drobny potucek zpod Kozlovské hůrky do Štěpánova překonává svor a pak nepevné sedimenty
Potok pod Pyšlocem - erlan ve dvojslídném svoru!
Okolí Mírova, přítoky Věznice
potoky na Amfibolitech u Zábřehu
(Metadroba a metatufy okolo Hoštejna - není tam nic), severněji v okolí Strážné je pararula a svor, tam by něco mohlo být, ale procházel jsem několik potoků u Albrechtic a nic tam není. Navíc podle snímků z google auta to také nevypadá příliš nadějně.

a Moravský kras:
Zdrávas Marie
Je tam Pytlácký vodopád 400 m severně od něj je menší potůček, kde by mohl být větší. a všchny tyhle pravostranné přítoky Punkvy . Prvni potok zleva je kaskádovitý, málo vody: 1 , 2, 3. Na druhém potoku (pod vyhlídkou u Boří) je 5 metrový vodopád 1. Třetí a čtvrtý mají málo vody a na pátem, kolem kterého vede zelená, není nic.
okolí Blanska.

Novohradské hory, Šumava a Český les
přítok pěnivého potoka (velká strmost, mění se tam pararula a svor, na stejném svoru jsou kaskády pod Obřím hradem) asi nic moc ..
Přítok Boubínského potoka
Přítok Vydry pod Srním (klesání 20% na pararule) Pěkný potok

Povodí Dyje
u Bílého Kříže
na Třech Koňkách
tisová stráň
u Oblouku
naproti Bítova
pod Zblovicemi

Povodí Rokytné
pod Šemíkovicema
u Ivančic


Povodí Berounky
pod Zdebořicema, zřejmě je to velmi malý čůrek. u Chýlavy, u Blovic , u Šťáhlav .
Babička pod Jarovem je tam metrová kaskáda.
Oba potůčky severně a jižně od Podkrašovského mlýna (na severním je před ústím granodioritový porfyrit).
Jižní potok pod Holovousy
Holovousy


Povodí Mže
Mezi Boněnovem a Vysočanským lesem je amfibolit a je tam několik vodopádů s velkým sklonem.

Povodí Střely
Skoky u Žlutic 3 potoky kolem nich (dva tečou do přehrady). Nejsevernější na pararule, jižnější na svoru, nejjižnější na granodiorit až metatonalit. U Svolosuk 2 potoky, oba na granodiorit až metatonalit až metagarbo. Mezi Pečkovicemi a Kojšovicemi 5 potoků většinou na pararule

Údolí Javornice
Na přítoku u Čertovky je vodopád vysoký 3 metry
Potok pod Lhotou
Jeden z pěti potoků na jižním svahu
Potok severně od Krakovce

Povodí Tyterského potoka
Podok pod Novsedly a severní i jižní potok pod Skřiváňem zde - jsou tam všude prachovce,břidlice a do toho vstupuje starohodní bazalt.