Vodopády Jizerských hor

 

Vodopád nad železnicí

Nedaleko od železničního mostu přes Jizeru u Křenova teče potok, který pramení mezi Dlouhou skálou a Václavíkovou Studánkou. Na tomto potoce je vodopád, přímo vedle lesní cesty, po které vede žlutá turistická cesta. Vodopád má tři stupně o výškách 0.7, 1,5 a 2,3 metru. Poslední stupeň je nepravý. Vodopád je zřejmě částečně nebo úplně umělého původu, vznikl při teréních úpravách při stavbě cesty.


Zhruba 10 metrů nad vodopádem jsou ještě další tří menší stupně, každý o výšce přibližně 1 m.


Tok potoka je výrazně upraven pod turistickou cestou a další vodopád, který je těsně před železnicí je celý umělý. Má výšku 2,5 metru


U vodopádu je umístěna keška .

  • Výška: 4,5m
  • Průtok: 20 l/s
  • Mohutnost: 90 m*l/s
  • Geologický podklad: žula
  • Genetický typ: umělý a tektonický
  • Přesná poloha: na mapách.cz
  • GPS: 50°46'44.11"N, 15°22'0.21"E