Vodopády v Lužických horách, v Českém Švýcarsku a v Ralské Pahorkatině

 

Svojkovský vodopád


Autor obrázků: Jaroslav Pilnaj

Svojkovský vodopád se nachází v Dlouhé rokli jižně od silnice 268 mezi Svojkovem a Zákupami. Od křižovatky se silnicí do obce Svitava je vidět malý rybníček. Kolem něho vede cesta mířící z kopce k louce. Přes ní se vydáte nalevo k rokli, v níž se vodopád nachází. Potok nebývá na mapách značený, ale teče ze zmíněného rybníčku do rybníku Ptáčník v Malém Boru. Vodopád má pozoruhodnou morfologii. Překonává 3 převisy, přičemž každý nižší je trochu vysunutý ven, takže vodopád jako celek není převislý. Nad vodopádem jsou pozůstatky jakéhosi zdiva - snad hráze, nebo spíše můstku. Kvádry z něj byly spolu s dalšími balvany napadané pod vodopádem a snižovali tak jeho výšku. Aktivní turisté kameny odnosili stranou.

  • Výška: 4,5 metru
  • Průtok: 3 l/s
  • Mohutnost: 13,5 m*l/s
  • Nadmořská výška: 330 m n. m.
  • Geologický podklad: turonský (křídový) křemenný pískovec
  • Přesná poloha sekundární strukturní
  • odkaz na mapách.cz
  • GPS: 50°42'51,2"N, 14°36'20,1"E

Křemenný pískovec se vyskytuje v celém okolí a na řadě míst se na něm vytvořily menší sezónní vodopády, hlavně na drobných tocích, které mají malou erozní sílu. Jeden z takových vodopádků je nedaleko silnice mezi Novými Domky a Záhořínem (GPS: 50°43'28.0" N, 14°37'13.1" E). Je dva metry vysoký a "funguje" pouze po silných deštích.

Autor obrázku: Jaroslav Pilnaj