Vodopády Nízkého Jeseníku, Oderských vrchů a Moravské brány

 

vodopád u Podhůry


Vodopád je na malém potoce u osady Pod Hůrou nedaleko Lipníka nad Bečvou. Kolem obce vede modrá turistická cesta, která za chatovou oblastí stoupá v lese do kopce. Po chvíli cesta překročí jeden drobný potůček a potom druhý větší. U něho je nápis "vodopád 40 metrů". Vodopád má dvě části: horní pětimetrová je téměř svislá, spodní část tvoří skalní plocha se sklonem zhruba 30°.

  • Výška: 5 metrů
  • Průtok: 5 l/s
  • Mohutnost: 25 m*l/s
  • Celkový sklon: 75°
  • Tok: bezejmenný levostranný přítok Bečvy
  • Nadmořská výška: 280 m n. m.
  • Geologický podklad: prvohorní břidlice a droba
  • Genetický typ: sekundární, strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°30'4.62"N; 17°36'1.88"E