Vodopády posázaví a povodí dolní Vltavy

 

Modřanský vodopád

Zajímavý vodopád se nachází na území přírodní památky Modřanská rokle v Praze. Vodopád je na levostranném přítoku Písnického potoka přibližně 100 metrů nad jeho ústím. Hrana vodopádu je tvořena nezpevěnými sedimenty a na okolí je dobře vidět, jak jsou jednotlivé vrstvy těchto sedimentů postupně erodovány. Potok nemá příliš mnoho vody, a tak eroze vodopádu vedoucí k jeho zkáze bude probíhat jistě mnoho let.

  • Výška: 2.3 metru
  • Průtok: 10 l/s
  • Mohutnost: 23 m*l/s
  • Sklon: 90°
  • Genetický typ: strukturní
  • Geologický podklad: sediment
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°59'54.68"N, 14°27'11.58"E

Těsně nad soutokem s Písnickým potokem je přibližně metrová kaskáda. Ta je už na pevnějším skalním podloží, ale nevyniká ani výškou ani strmostí.