Vodopády Středního Povltaví

 

Příběnické vodopády

Jižně od zříceniny hradu Příběnice, na levém břehu Lužnice, je malý potůček. Ten pramení kilometr jihovýchodně od hradu na louce u silnice. Po více než půl kilometru svého toku začíná nabírat na strmosti. Nedaleko pod lesní cestou se objevuje první kaskáda vysoká 2 metry.


Po několika metrech se objevuje vodopád, který je vyský 2 metry.


V levé horní části obrázku je vidět pilíř, který zřejmě patřil k mostu přes potok v dobách, kdy byl obýván Příběnický hrad. Pod tímto vodopádem potok ještě více zvyšuje strmost a mizí ve skalnaté rokli. Po několika metrech se objevuje další vodopád vysoký 4 metry. Opět u něj stojí mostní pilíř, který je až v překvapivě dobře zachovalém stavu. Pokud je skutečně z doby, kdy byl obýván hrad, je zarážející, že dosud nebyl pobořen povodní.

  • Výška:4 m
  • Průtok:5 l/s
  • Mohutnost: 20 m*l/s
  • Genetický typ: strukturní
  • Geologické podloží: pararula až magmatit
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°23'16.62"N, 14°33'57.08"E

Po několika desítkách metrů je opět další vodopád, tentokrát přes 3 metry vysoký.


Poslední vodopád je zhruba po 30 metrech. Je vysoký necelé 3 metry.


Pod tímto vodopádem je kaskáda vysoká přibližně 2,5 metru. Za kaskádou je vidět poslední třímetrový vodopád. Za touto kaskádou je suťové pole z kamenů přinesených potokem. To zasahuje až do řeky Lužnice.