Vodopády v okolí Orlických hor

 

Vodopád Kamarád

Ze zastávky Sopotnice jděte po pěšince k Divoké Orlici a potom podél řeky proti jejímu proudu. Ujdete asi 200 metrů a narazíte na dřevěnou chatu Kamarád. Stejnojmenný vodopád je na pozemku těsně vedle ní. Vodopád je tvořen čtyřmi stupni, které mají shora přibližně výšky 1.5, 4, 2 a 2.5 metru (Boční profil vodopádu). Druhý stupeň se rozděluje na dvě ramena, poslední spodní stupeň do dvou až tří, nestejně strmých, podle množství vody. (Na obrázku je nadprůměrné množství vody, kdy dvě ramena druhého stupně splývají.) Během suchého období tečou pouze levá ramena.

Vodopád je také pěkně vidět z druhého břehu řeky, kde vede červená turistická trasa (snímek na mapách.cz). Vyžaduje to však dvoukilometrovou zacházku přes nejbližší most.

  • Výška: 10,5 metru
  • Průtok: 20 l/s
  • Mohutnost: 200 m*l/s
  • Celkový sklon: 50°
  • Tok: bezejmenný levostranný přítok Divoké Orlice
  • Nadmořská výška: 332-342 m n. m.
  • Geologický podklad: žula
  • Genetický typ: sekundární, visutého údolí
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°4'18.8"N; 16°20'38.02"E