Vodopády v okolí Orlických hor

 


Sezónní vodopád v Pelinách

V přírodní rezervaci Peliny u Chocně se nachází skalní rokle s malým potůčkem. Na rozlámaných sklních blocích z opuky vytváří tento potok dva výrazné sozónní vodopády. První je vysoký 4 metry druhý 2 metry. Cesta k vodopádům je poměrně snadná, ale jedná se o sezónní vodopády, takže mívají dostatek vody pouze po silných deštích. Po většinu roku v nich neteče prakticky žádná voda.

  • Výška: 4 a 2 metry
  • Průtok: pod 5 l/s
  • Mohutnost: pod 20 m*l/s
  • Geologický podklad: opuka
  • Genetický typ: strukturní
  • GPS: 50°0'6.477"N, 16°14'40.543"E
  • Odkaz na: mapy.cz