Vodopády Českomoravské Vysočiny a Moravského krasu

 

Boračské vodopády

Boračský potok, přítok Svratky, má 6 zdrojnic, které se postupně připojují od severozápadu k jihovýchodu. Protože potok protéká oblastí střetu několika geologických desek se složitou geologickou hitorií, střídá se v údolí řada hornin s různou erozní odolností. To je ideální předpoklad pro vznik vodopádů, kterých se na všech zdrojnicích vyskytuje poměrně dost. Nejvýšše položená zdrojnice, která teče z Maňové, má velmi málo vody a vodopády se na ní nevytvořily. To vynahrazuje druhá zdrojnice pod Pernštejnským Jestřábím. Zhruba na kótě 440 m.n.m. se objevuje první soustava menších vodopádů a kaskád. Žádný stupeň v ní sice nepřesahuje 2 metry, ale celkově na zhruba 20 metrech překonává vyšku 13 metrů. Soustava vznikla na odolných rulách a je zakončena v místě, kde rula končí a objevují se méně odolné svory, vodopádem o výšce 2 metry. Na obrázku je vidět vodopád pod kaskádami.

 • Výška: 2 metry
 • Průtok: 10 l/s
 • Mohutnost: 20 m*l/s
 • Geologický podklad: svor
 • Genetický typ: strukturní
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 49°24'25.21"N, 16°19'49.93"E

Další podobná rokle z rul zakončená vodopádem na svoru je o 100 metrů níže. Tentokrát je spodní vodopád vysoký jen 1,8 metru.


Po dalších 100 metrech je další skalní rokle, která je zakončená pouze skluzavkou vysokou 1,5 metru.


Třetí zdrojnice Boračského potoka pramení nedaleko pod zastávkou Pernštejnské Jestřabí, rozc. 0.5. Menší vodopád, vysoký 1,5 metru, se nachází přibližně na kótě 440 m.n.m. Dvoumetrový vodopád je pak o 100 metrů dále, na kótě 420.

 • Výška: 2 metry
 • Průtok: 10 l/s
 • Mohutnost: 20 m*l/s
 • Geologický podklad: rula
 • Genetický typ: tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 49°24'2.81"N, 16°20'0.39"E

Další soustava na třetí zdrojnici Boračského potoka je až v místech, kde její tok opouští les. Má čtyři stupně o celkové výšce 3 metry, bohužel je z velké části schovaný pod vegetací.


Čtvrtá zdrojnice Boračského potoka pramení pod obcí Husle. První vodopád na ní je zhruba na kótě 400 m.n.m, jsou na něm krásně vidět jednotlivé vrstvy rul. Je vysoký jen 1,5 m.


Další vodopád je o 200 metrů níže. Je to typický strukturní vodopád, který vznikl na místě, kde se setkávají dvě rozdílně odolné geologické vrstvy. Svojí výškou se řadí mezi nejvyšší vodopády Nedvědické hornatiny.

 • Výška: 4 metry
 • Průtok: 10 l/s
 • Mohutnost: 40 m*l/s
 • Geologický podklad: rula
 • Genetický typ: strukturní
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 49°23'56.83"N, 16°20'26.97"E

Další vodopád následuje po pár metrech.

 • Výška: 1,8 metry
 • Průtok: 10 l/s
 • Mohutnost: 18 m*l/s
 • Geologický podklad: svor
 • Genetický typ: strukturně-tektonický

Nedaleko po něm je poslední vodopád na čtvrté zdrojnici.

 • Výška: 2,8 metry
 • Průtok: 10 l/s
 • Mohutnost: 28 m*l/s
 • Geologický podklad: svorové ruly
 • Genetický typ: tektonický

Pátá zdrojnice teče o půl kilometru východněji. Na ní je druhý nejvyšší Boračský vodopád přibližně na kótě 400 m.n.m.

 • Výška: 3,5 metry
 • Průtok: 10 l/s
 • Mohutnost: 35 m*l/s
 • Geologický podklad: rula
 • Genetický typ: tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 49°23'34.87"N, 16°20'38.48"E
Vodopády vyfotil a poprvé posal Milan Šimek.