Vodopády Českomoravské Vysočiny a Moravského krasu

 

Vodopád u Křetínky

V povodí řeky Křetínky je několik menších vodopádů. První se nachází na drobném levostranném přítoku Kavinského potoka. Ve skutečnosti jsou na tomto přítoku dva vodopády. Horní má výšku 4 metry, deset metrů pod ním je spodní vodopád, vysoký jen 2,5 metru, který padá přímo do Kavinského potoka. Cesta k vodopádům je relativně snadná. Poslední úsek se musí jít korytem Kavinského potoka. Nevýhodou vodopádů je, že při běžném stavu vody v nich protéká pouze slabý pramínek (tak jako na obrázcích). Padající vodu lze pozorovat pouze po silnějších deštích nebo po tání sněhu, to se však krátký úsek cesty korytem Kavinského potoka stává problematický.

 • Výška:4 a 2,5 m
 • Průtok: pod 5 l/s
 • Mohutnost: pod 20 a pod 12,5 m*l/s
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 49°35'50.859"N, 16°25'5.386"E

O 3 kilometry dále je další - Bohuňovský vodopád na menším potoce nad Bohuňovem. Vodopád se nachází hned za poslední chalupou u lesní cesty z Bohuňova na jihozápad. Vytvořil se na vrstvě amfibolitů, z které jsou také Bohuňovské skály. Má dva stupně, horní stupeň je nižší (1,5 metru) a má také menší sklon než spodní stupeň (2 metry).

 • Výška: 4 metry (1.5 a 2 metry)
 • Průtok: pod 5 l/s
 • Mohutnost: pod 20 m*l/s
 • Geologický podklad: amfibolit
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 49°35'37.9"N, 16°27'45.9"E

Dále po proudu je obec Křetín, kterým protéká potok Žleby. Na něm byl na konci vesnice pod menším můstkem vytvořen přibližně čtyřmetrový umělý nepravý vodopád.


Dále po proudu se do Křetínky (už do vzedmuté Letovické přehrady) zleva vlévá Bohuňovka. Bohuňovka přibírá zprava pod obcí Zábludov menší přítok, který opět vytváří vodopád na tvrdých amfibolitech. Vodopád je sice jen 2 metry vysoký, ale má mnohem více vody než výše zmíněný Bohuňovský vodopád.

 • Výška: 2 metry
 • Průtok: 10 l/s
 • Mohutnost: 20 m*l/s
 • Geologický podklad: amfibolit
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 49°32'48.3"N, 16°32'23.0"E

Výchdně teče ještě jeden, menší potůček, který na mapách není ani značen. Pramení pod prudkou zatáčkou silnice ze Zábluva do Kněževiska, je ne něm několik vodopádových stupňů, z nich nejvyšší má 2 metry.

Přesná poloha na mapách.cz