Vodopády Krušných hor, Doupovských hor a Poohří

 

Malodolské vodopády

Hlavní zdrojnice Malodolského potoka pramení u Horní Halže a odtud teče jihovýchodním směrem k silnici z Údolíčka do Mýtinky. První vodopád, který překonává výšku 1 metr a je na pevném skalním podloží, se nachází přibližně na kótě 775 m.n.m.
Dlaší výrazný vodopád přesahující výšku 2 metry je až o více než 100 dále přibližně na kótě 730 m.n.m. Hlavní část vodopádu tvoří dvoumetrová kaskáda na skále z ortoruly. Nad i pod hlavní částí vznikly ucpávky z kamenné sutě, které přidávají na celkové výšce.
 • Výška: 2 m
 • Průtok: 20 l/s
 • Mohutnost: 40 m*l/s
 • Geologický podklad: ortorula
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°24'49.875"N, 13°5'37.962"E
Třetí zajímavé místo se nachází těsně nad lesní cestou nad kótou 700 m.m.n. Voda tu padá přes dva vodopády, jejichž základ tvoří částčně balvany ze skalní stěny a částečně stěna sama. Horní vodopád je vysoký 1.5 metru, spodní vodppád, který na horní po několika metrech navazuje má výšku 2,5 metru.
 • Výška: 2,5 m
 • Průtok: 20 l/s
 • Mohutnost: 50 m*l/s
 • Geologický podklad: ortorula
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°24'49.875"N, 13°5'37.962"E
Nad asfaltovou silnicí je další vodopád, který vznikl na kamenném valu staré lesní cesty. V potoce jsou často vidět zbytky těžební techniky z bývalých dolů u Horní Halže.