Vodopády Krušných hor, Doupovských hor a Poohří

 

Mořičovský vodopád

Vodopád se nachází na drobném levostranném přítoku Bystřice. Je přímo u železniční tratě 140 u traťového kilometrovníku 167,4 a bývá vidět i z jedoucího vlaku. Při zpevňovacích pracích na železnici došlo k uchycení kotvících lan v bezprostřední blízkosti vodopádu, a tak je teď pohled na něj překryt těmito lany.

  • Výška: 4,5 metru
  • Průtok: pod 5 l/s
  • Mohutnost: pod 20 m*l/s
  • Geologický podklad: třetihorní pyroklastika
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°18'28.447"N, 12°59'19.722"E