Vodopády Krušných hor, Doupovských hor a Poohří

 

Mořičovský vodopád


Autor obrázku: Jaroslav Frouz

Vodopád se nachází na levostranném přítoku Bystřice u železniční tratě 140 mezi zastávkami Ostrov nad Ohří a Vojkovice nad Ohří. Vodopád je na drobném bezejmenném potoce, který ani nebývá značen v mapách. Je přímo u traťového kilometrovníku 167,4 a bývá vidět i z jedoucího vlaku.

  • Výška: 4,5 metru
  • Průtok: pod 5 l/s
  • Mohutnost: pod 20 m*l/s
  • Geologický podklad: třetihorní pyroklastika
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°18'28.447"N, 12°59'19.722"E