Vodopády Krušných hor, Doupovských hor a Poohří

 

Medvědí vodopády

Medvědí vodopády se nachází na levostranném přítoku horního toku Chomutovky. Vodopády vznikly v soutěsce tvořené masivní skálou z ortoruly vysokou více než 20 metrů. Přístup pod vodopády je možný po cestě podél potoka. Vodopády však nejsou z cesty vidět a je třaba přejít několik desítek metrů dlouhý úsek balvanovité sutě, nad kterým je možné nahlédnout do skalní soutěsky s vlastními vodopády.

Horní vodopád má první menší stupeň vysoký více než 1 metr. Za ním následuje hlavní čtyřmetrový stupeň s erodovaným žlabem. Při vyšším stavu, se voda valí i přes hranu tohoto žlebu.


Za vývařištěm následuje druhý stupeň, vysoký 3 metry.

  • Výška: 5,5 m horní a 3 m spodní
  • Průtok: 50 l/s
  • Mohutnost: 275 a 150 m*l/s
  • Geologický podklad: ortorula
  • Genetický typ: sekundární, strukturní
  • Přesná poloha: na seznamu.cz
  • GPS: 50°31'50.29"N, 13°16'35.82"EMenší vodopády jsou na dvou přítocích Medvědího potoka. Oba jsou velmi špatně přístupné a nepřesahují výšku 2 metry. Nad vodopády, na levostranném přítoku z Novodomského rašeliniště, je to vodopádek vysoký 1,7 metru.

autor obrázku Karel Boháček

Pod Medvědími vodopády je pak menší kluzavkovitý vodopád vysoký 2 metry na levostranném přítoku pod Hadincem.