Vodopády v Českém Středohoří

 

Vodopády Dubiny

Drobný potok Dubina, který teče z obce Dubice jižně od Ústí nad Labem, vytváří divokou soutěsku s několika vodopády. Protože soutěskou nevede žádná cesta, jsou vodopády velmi špatně přístupné. Vodopády nemají příliš vody a je vhodné je navštívit pouze po deštích nebo tání sněhu. První vodopád se nachází nedaleko od posledních domů Dubice. Má schodovitý charakter a celkovou výšku 2 metry.


Za ním následuje 3,5 metru vysoký vodopád.


Pak přichází hlavní 8 metrů vysoký vodopád.


Následuje soustava několika skluzavek a kaskád, která je zavalená kameny.


V této soustavě je zřejmě 2 metry vysoký vodopád, který je však z velké části zavalen, a vyčnívá tak pouze jeho horní méně strmá část.


Divokou soutěsku uzavírají dvě skluzavky; první má sklon přibližně 40°, druhá zhruba 30°.


Všechny uvedené fotografie byly zhotoveny při vyšším stavu vody Jaroslavem Pilnajem.

  • Výška:2 metry, 8 metrů, 3.5 metru
  • Průtok: 10 l/s
  • Mohutnost: 20, 80 a 35 m*l/s
  • Nadmořská výška: 230-290 m n. m.
  • Geologický podklad: čedič
  • Genetický typ: sekundární strukturní
  • Poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°35'30.42"N, 14°1'33.728"E