Vodopády v Českém Středohoří

 

Vodopády pod Lysou

Levostranný přítok Lužeckého potoka nad obcí Lužec teče poměrně strmým korytem. Na rozpukaném čedičovém podkladu vytváří řadu kaskád a vodopádů, většinou do výšky 2 metrů. Je zde ale několik pozoruhodně vysokých vodopádů. Dá se k nim dostat z obce Lužec asfaltovou cestou proti proudu Lužeckého potoka. Z cesty je třeba odbočit přes kamenný můstek a přejít Lužecký potok. Pak po lesní cestě až k osamělé chalupě. Dále je třeba jít po pěšině do lesa až k rokli, kde teče potok s vodopády. Ještě než dojdete k potoku, je slyšet padající voda ze soustavy dvou hlavních vodopádů:


Spodní vodopád je vysoký 3,3 metru a má drobný převis:


Horní vodopád je vysoký 5 metrů a je nejvyšším vodopádem na tomto potoce:


Dále proti proudu je poměrně vysoká soustava dvou kaskád:


Horní kaskáda je strmější a lze ji považovat za kaskádovitý vodopád:


Dále proti proudu v potoce klesá množství vody, je zde několik vodopádků a kaskád většinou do 1,5 metru výšky:

Autor všech obrázků: Jaroslav Pilnaj

  • Výška: 3.3, 5 a 3 metry
  • Průtok: 10 l/s
  • Mohutnost: 33, 50 a 30 m*l/s
  • sklon: 90°, 70°, 45°
  • Nadmořská výška: 340-370 m n. m.
  • Geologický podklad: čedič
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°42'1.1"N, 14°7'30.2"E