Vodopády v Českém Středohoří

 

Mojžířské vodopády

Jeden ze dvou vodopádů u obce Mojžíř je na Kamenném potoce. Jeho podloží je tvořeno (na ústecku poměrně neobvykle) pískovcem. Vodopád padá přes zpevněnou pískovcovou lavici bez kontaktu s podložím a vytváří převis, který dosahuje hloubky téměř dvou metrů.
Kousek na hlavním vodopádem je ještě jeden 1,5 metru vysoký stupeň na pískovcovém podloží:

Autor obrázku Jaroslav Pilnaj

Dále nad ním, zhruba 200 metrů, je další 3 metrový vodopád tentokrát už na čediči, ale s ještě menším průtokem:

Autor obrázku Jaroslav Pilnaj

K hlavnímu vodopádu se dá dostat po cestě, která vede podél koryta Kamenného potoka z Mojžíře. Horní menší vodopád na čediči není z cesty vidět a dá se k němu dostat pouze korytem potoka. Nenechte se odradit vyschlým dnem potoka nad osadou Mojžíř, potok se ztrácí ve štěrkopískovém podkladu a voda je vidět pouze v jeho horní části, v místech kde začíná les.

Koryto Kamenného potoka se na konci obce Mojžíř rozděluje na západní a východní větve, cesta podél západní větve se stáčí doprava a vede k výše zmíněnému vodopádu. Východní koryto vede k vodopádům na Kamenném potoce, které jsou však velmi chudé na vodu a fungují jen několik dní v roce.

  • Výška:5 a 3 metry
  • Průtok: 5 a 3 l/s
  • Mohutnost: 25 a 9 m*l/s
  • Nadmořská výška: 250 m n. m.
  • Geologický podklad: křídový pískovec, čedič
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°41'08.97"N; 14°07'19.83"E