Umělé vodopády

Zde jsou uvedeny vodopády, které se na první pohled zdají být přírodní, při bližším prozkoumáním však vyjde najevo, že byly vytvořeny lidskou činností. A to buď úmyslně, nebo zcela náhodně.


 

Jimlíkovský vodopád

Jimlíkovský vodopád je u silnice 222 Karlovy Vary - Chodov na Jimlíkovském neboli Vlčím potoce těsne před sutokem s Chodovským potokem. Vlčí potok tekl původně jinudy. Od místa přemostění silnice 222 přímo na západ. Zřejmě při stavbě silnice však byl tok sveden na jih a původní koryto bylo zavezeno. Na místě navážky stojí dnes autoservis. Původní tok Vlčího potoka je dobře vidět na mapách z 19. století.

  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°14'20.951"N, 12°47'4.364"E