Umělé vodopády

Zde jsou uvedeny vodopády, které se na první pohled zdají být přírodní, při bližším prozkoumáním však vyjde najevo, že byly vytvořeny lidskou činností. A to buď úmyslně, nebo zcela náhodně.


 

Václavíkův vodopád

Náhon z bývalé Václavíkovy pily přepadává zpět do říčky Losenice umělým vodopádem vysokým přibližně 6 metrů. Poloha vodopádu na mapách.cz.