Umělé vodopády

Zde jsou uvedeny vodopády, které se na první pohled zdají být přírodní, při bližším prozkoumáním však vyjde najevo, že byly vytvořeny lidskou činností. A to buď úmyslně, nebo zcela náhodně.


 

Vodopády Sokolovské uhelné pánve

Zajímavé vodopády vznikly v Sokolovské uhelné pánvi.

Vodopád Jiří přivádí důlní vody z velkolomu Jiří do zatápěného dolu Medard. Je vysoký 5 metrů, jeho život zřejmě s končí s napuštěním jezera Medard.


Další je "Hořící vodopád", který přivádí vodu do jezera Medard, zmizí pod hladinou už v průběhu léta 2009. V červenci 2009 již vodopád dopadal do jezera. Za pozornost také stojí dlouhodobě hořící uhelný zápar nad vodopádem. Jeho voda pochází z důlních průsaků, je bohatá na železo, které se intenzivně ukládá podél toku.


300 metrů severně leží další dva vodopády. Jsou od sebe vzdáleny 50 metrů, jsou ze stejné rozdělené zdrojnice, která získává vodu také z důlních průsaků. Výška obou vodopádů je přibližně 5 metrů. Přístup k nim je velmi špatný. Kvůli napouštění jezera Medard zaniknou během léta až podzimu 2009.


Vodopády jsou i v jiných částech Sokolovské pánve, jeden se vytvořil na těžbou odhalených vrstvách. Je 7 metrů vysoký na menším přirozeném toku a je zajímavý tím, že v místě jeho dopadu se ukládá pyrit:


Pyritový vodopád zanikl někdy mezi lety 2010-2020, ale nahradil jej nový vodopád, který je vysoký přibližně 3 metry. Vodopád nese jméno Silvestr podle bývalého dolu. Jeho hrana je dobře vidět na leteckých snímcích.


autor obrázků: Jaroslav Frouz