Umělé vodopády

Zde jsou uvedeny vodopády, které se na první pohled zdají být přírodní, při bližším prozkoumáním však vyjde najevo, že byly vytvořeny lidskou činností. A to buď úmyslně, nebo zcela náhodně.


 

Vodopád Zákraví

Umělý vodopád Zákraví na přepadu vodní nádrže Zákraví na Janovském potoce se nachází nedaleko Nového Města nad Metují. Vodopád na mapách.cz.