Umělé vodopády

Zde jsou uvedeny vodopády, které se na první pohled zdají být přírodní, při bližším prozkoumáním však vyjde najevo, že byly vytvořeny lidskou činností. A to buď úmyslně, nebo zcela náhodně.


 

Mattoniho vodopádMattoniho vodopád v Kyselce byl vybudován spolu s lázněmi koncem 19. století. V dnešní době ve vodopádu vznikají četné usazeniny ze železitého pěnovce. Jednak se umělá stěna vodopádu uzavírá do jakési pseudojeskyně, a také se částečně uzavírá tok vody pod vodopádem, jak je vidět na druhém obrázku.

Poloha vodopádu na mapách.cz.

autor fotografií: Jaroslav Frouz