Umělé vodopády

Zde jsou uvedeny vodopády, které se na první pohled zdají být přírodní, při bližším prozkoumáním však vyjde najevo, že byly vytvořeny lidskou činností. A to buď úmyslně, nebo zcela náhodně.


 

Vodopády Tepličky (Pasecký vodopád)

Kaskádovitý vodopád na potoce Teplička, překonává celkovou výšku 5 metrů. Je částečně vidět ze silnice, která vede z paseky do Paseckého Žlebu. Vodopád zřejmě vznikl v důsledku stavby mlýna v Paseckém Žlebu.

  • Ploha na seznamu.cz
  • GPS: 49°48'8.19"N; 17°15'18.6"E

50 metrů proti proudu je na bezejmenném přítoku dvoumetrový vodopádek, který překonává zbytky náspu bývalé cesty kolem Tepličky.

Jako by toho nebylo dost, 300 metrů výše po proudu přibírá Teplička další bezejmenný přítok. Ten se kvůli terénním úpravám těsně před ústím odklání po proudu a vytváří více než 2 metry vysoký visutý vodopád.

Budete-li pokračovat dále proti proudu Tepličky po zelené trase, po zhruba 2,5 kilometrech přitéká zprava menší přítok. Ten vytváří jediný přírodní vodopád v údolí Tepličky - i když se jedná spíš o kaskádu.