Vodopády Krkonoš a podkrkonoší

 

Černohorské vodopády

Černohorský potok vytváří na jihovýchodní straně Černé hory hluboký a strmý Těsný důl (někdy též Klausový důl). V něm je na tvrdých ortorulách a kvarcitech řada vodopádů a kaskád. První, a hned nejvyšší vodopád z celého Černohorského potoka, se nachází pod jediným pravostranným přítokem v Těsném dole. Je zde menší skalní soutěska, do které padá Černohorský potok více než 3 metry vysokým takzvaným

Soutěskovým vodopádem
autor obrázku: Martin Holek

 • Výška: 3,3 metru
 • Průtok: 70 l/s
 • Mohutnost: 231 m*l/s
 • Celkový sklon: 70°
 • Nadmořská výška: 570 m n. m.
 • Geologický podklad: ortoruly a granulity
 • Genetický typ: sekundární, tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°38'58.394"N, 15°46'2.209"E

Na konci soutěsky je ještě jeden vodopád, vysoký 2,2 metru, se sklonem 50°. Pod ním přibírá Černohorský potok zprava drobný potůček, na kterém je třímetrový vodopád. Soutěska a vodopády jsou pouze několik metrů od cesty vedoucí Těsným dolem, avšak z této cesty nejsou vidět a přístup k nim není jednoduchý.

Potok se na několika stech metrech zklidňuje. Až v místě, kde začíná bukový les, se objevuje další vodopád.
autor obrázku: Petr Ruffer

 • Výška: 2,7 metru
 • Průtok: 100 l/s
 • Mohutnost: 270 m*l/s
 • Celkový sklon: 60°
 • Geologický podklad: ortorula
 • Genetický typ: sekundární, tektonický

Za vývařištěm pod vodopádem následují dva metrové kaskádovité vodopádky oddělené tůní. Po 35 metrech je další kaskádovitý vodopád, vysoký 1,9 metru, se sklonem 50° a po dalších 50 metrech je tříramenný vodopád vysoký 2 metry, se sklonem 60°.

U potoka se nyní objevuje naučná trasa s informačními tabulemi. U ní se nachází trojice skluzavkovitých vodopádů na hladkých kvarcitových plochách. Jsou vysoké 1.7, 0.7 a 1.4 metru se sklonem 45-50°.

Po několika metrech je soustava několika kaskádovitých vodopádů, také na kvarcitu. Nejvyšší z nich má 2 metry a sklon 50° a je pod ním velký evorzní kotel. Podle něj získal vodopád název: Kotlový vodopád.

 • Výška: 2,0 metru
 • Průtok: 100 l/s
 • Mohutnost: 200 m*l/s
 • Celkový sklon: 60°
 • Geologický podklad: kvarcit
 • Genetický typ: sekundární, strukturní

Dále po proudu se objevuje první protipovodňová přehrada vysoká 4 metry, pod kterou je řada kaskád. Za další protipovodňovou přehradou vysokou 3 metry divoký tok končí.

Nad dřevěným můstkem je ještě 1,7 metru vysoký dvouramenný kaskádovitý vodopád se sklonem 40°. Těsně nad Janskými Lázněmi je poslední vodopád vysoký 1,5 metrů se sklonem 50°. Po stranách už je ohraničen začínajícími regulačními zdmi.

Podrobnější popis vodopádů Černohorského potoka od Vlastimila Pilouse lze nalézt v časopise Krkonoše a Jizerské hory (první díl (2011/01) a druhý díl (2011/02)) Z těchto zdrojů byly také převzaty výše uvedené informace.