Vodopády Krkonoš a podkrkonoší

 

Dolní vodopády Úpy

Soustava dolních Úpských vodopádů se nachází v Obřím dole v první zóně národního parku mimo turistické trasy, takže je pro veřejnost nepřístupný. Úpa zde teče velmi strmě po pevné skále v délce více než 150 metrů. Vytváří se tu řada kaskád skluzavek a několik vodopádů do výšky jednoho metru. Skutečné vodopády se sklonem nad 40° jsou pouze dva. Jsou poměrně blízko od sebe horní má výšku 6 metrů spodní 3 metry. Celá soustava bývá označována jako jeden vodopád o výšce 45 metrů. Takovýto vodopád by však neměl sklon ani 20° (45 metrů výšky a 160 metrů délky). Celý profil vodopádu změřený Vlastimilem Pilousem je zde. Z něj je dobře vidět, že nejstmější část celého úseku má sklon 33° a zahrnuje horní 6 metrový vodopád a spodní 3 metrový.

Dvecetimetrová plotna se sklonem 20°, nad ní je vidět nejvýraznější šestimetrový stupeň a pod ním částečně další třímetrový stupeň:


Hlavní šestimetrový stupeň soustavy dolních Úpských vodopádů:

obrázky převzaty z www.ruffer.cz

Detailní popis vodopádu lze nalézt na stránkách Krkonoše a jizerské hory (2010/07).

  • Výška: 7 a 3 metry
  • Průtok: 70 l/s
  • Mohutnost: 490 a 210 m*l/s
  • Celkový sklon: 40° a 60°
  • Tok: Úpa
  • Nadmořská výška: 1011-1017 a 1005-1008 m n. m.
  • Geologický podklad: žula
  • Genetický typ: sekundární, tektonický
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°43'47.066"N, 15°43'38.587"E