Vodopády Krkonoš a podkrkonoší

 

Sýkornické vodopády

Vodopády vznikly zajímavým způsobem. V místních permských horninách (polymiktních pískovcích, slepencích a aleuropelitech) se vyskytují vůči erozi odolnější lavice impregnované železem (u horního vodopádu je zpevnění slepencové). Tyto zpevněné lavice stojící v cestě potoka způsobily vznik vodopádů. Padající voda vymílá měkčí podloží pod lavicí a vznikají tak celkem unikátní vodopády s převisem. Hlavní vodopád má 7,8 metru, nad ním je ještě jeden menší 4,1 metrů vysoký.

Potok, na němž jsou vodopády, je pravostranným přítokem Zlatnice. Vede k nim neznačená pěšina, jak z Nové Paky, tak ze silničky, která lemuje Zlatnici. Při cestě od Zlatnice, proti proudu potoka, je třeba odbočit doprava v místě, kde se potok rozdvojuje

  • Výška: 8 a 4 metry
  • Průtok: 7 l/s
  • Mohutnost: 56 a 28 m*l/s
  • Celkový sklon: 90°
  • Tok: bezejmenný pravostranný přítok Zlatnice
  • Nadmořská výška: 450 m n. m.
  • Geologický podklad: permský slepenec a pískovec
  • Genetický typ: sekundární, strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°29'37.03"N; 15°33'49.26"E