Vodopády Krkonoš a podkrkonoší

 

Vodopády Vavřincova dolu

Vavřincův potok protéká nad soutokem s Tippeltovým potokem divokou soutěskou s řadou vodopádů. Vznik soutěsky a vodopádů souvisí s mimořádně tvrdými starohorními svory, jejichž vrstvy dosahují téměř svislých směrů. Podél těchto směrů dochází k erozi a výsledkem jsou skoro kolmé skalní úseky někdy i s vyčnívajícími hroty. Po levém břehu soutěsky vede zelená turistická cesta, ale z ní vodopády prakticky nejsou vidět. Soutěska je dlouhá přibližně 150 metrů a začíná pod nejníže položenou chalupou Valašských bud zhruba na úrovni 825 metrů nad mořem.

První výrazný vodopád, který dosahuje výšky 2 metry, je právě v tomto místě. Je vytvořen na jakémsi ostrohu, který rozděluje proud na dvě ramena. Levé rameno je kaskádovité, pravé je sice více svislé, ale je částečně ukryto v úzkém žlebu, a navíc v pohledu na něj brání spadlý strom.


Další vodopád je vysoký 2,7 metru a se sklonem 50°. Ve spodní části se zúžený proud vody tříští a rozděluje na několika balvanech.


Následující vodopád by se dal označit za jeden ze dvou hlavních vodopádů soutěsky. Horní část je tvořena zaklíněným balvanem, na kterém vzniká svislý proud. Ve spodní části voda naráží na skalní výčnělek, na kterém se tříští. Vodopád je vysoký 2,8 metru, ale opticky ho při čelním pohledu zvyšuje následná drobná kaskáda.


Následuje delší úsek bez vodopádů a pak dvoumetrový úklonný vodopád s následnými nepravými kaskádami:


Po přibližně 50metrovém úseku, na kterém je jen několik menších kaskád, následuje hlavní vodopád Vavřincova dolu. Je vysoký 2,7 metru. Na vodopádu zaujme skalní výčnělek, který trčí nad přepadovou hranou vodopádu.


Po zhruba 20 metrech je série několika kaskádovitých vodopádů. První je dvouramenný. Levé rameno je vysoké jen 1,7 metru, pravé 2,4 metru. Sklon se pohybuje kolem 50°.


Další je třístupňová soustava, jejíž celková výška je 3,7 metru. Jednotlivé stupně mají shora 1.8, 1 a 0.8 metru.


Posledním je dvouramenný relativně široký dvoumetrový vodopád.


Posledním vodopádem je třístupňová soustava. Jednotlivé stupně mají shora výšku 1.5, 1 a 1,5 metru. Poslední dva stupně jsou od sebe 2 metry daleko. Horní stupeň je nepravý, tvořený balvanem, a je pod ním větší vývařiště.


Tímto vodopádem je soutěska uzavřena. Tok se zklidňuje a po 50 metrech přibírá zprava Tippeltův potok. Na něm jsou tři vodopády. Horní je vysoký 3,2 metru. Spodní má dvě různě vysoká ramena (2,6 a 1,7 metru). Zhruba 50 metrů nad soutokem s Vavřineckým potokem je poslední nepravý vodopád vysoký necelých 1,8 metru:


Podrobnější popis vodopádů Vavřincova a Tippeltova potoka od Vlastimila Pilouse lze nalézt v časopise Krkonoše a Jizerské hory (2010/12).

  • Výška: shora 2.5, 2.7 a 2.5 metru
  • Průtok: 60 l/s
  • Mohutnost: 150, 162 a 150 m*l/s
  • Celkový sklon: 90°, 90° a 45°
  • Tok: Vavřincův potok
  • Nadmořská výška: 800, 790 a 750 m n. m.
  • Geologický podklad: svor
  • Genetický typ: sekundární, strukturně tektonický
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°40'35.5"N, 15°46'30.1"E