Vodopády Krkonoš a podkrkonoší

 

Dvorské vodopády

Dvorský vodopád bývá uváděn s výškou přesahující 60 metrů. Důvodem je zřejmě to, že v celé své délce od 950 metrů na mořem prakticky až do ústí teče Dvorský potok velmi strmě po pevném skalním podloží. Celkový sklon při 65 metrech výšky však dosahuje pouhých 20°. Ve skutečnosti se na Dvorském potoce nachází několik stupňů vodopádové soustavy. První vodopád má výšku 9 metrů a jeho nástup je pozvolný.


Prostřední stupeň má výšku 6 metrů a je jasně vymezený shora a zdola.


Poslední, spodní stupeň, má výšku 8,5 metru a vytváří drobnější levé rameno, které má kaskádovitější charakter.


Pod posledním vodopádem je ještě skluzavka.


Autor obrázků Leoš Vyhnalík

Na bočním profilu celé soustavy Dvorských vodopádů je vidět strmost celého toku.

Podrobnější popis Dvorských vodopádů od Vlastimila Pilouse lze nalézt v časopise Krkonoše a Jizerské hory (2009/08).

  • Výška shora: 9, 5 a 8,5 metrů
  • Průtok: 60 l/s
  • Mohutnost: shora: 540, 300 a 510 m*l/s
  • Tok: Dvorský potok
  • Nadmořská výška: 913-922, 894-999 a 882-890 m n.m.
  • Geologický podklad: žula
  • Genetický typ: primární, visutého údolí
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°45'9.84"N; 15°35'1.63"E