Vodopády Krkonoš a podkrkonoší

 

Vodopády Rudného potoka

Rudný potok je velmi strmý (27°) a teče z východního svahu Sněžky do Úpské jámy. Geologické podloží potoka je velmi komplikované a vytváří se na něm řada vodopádů a kaskád.

První vodopády začínají nedaleko pod pramenem ve výšce 1300 m n.m. nad modrou turistickou trasou. Je zde třístupňový 9 metrů vysoký vodopád a pod ním následuje další 2,4 metru vysoký vodopád:
.

Pod cestou je 3,5 metru vysoký vodopád, pod kterým následuje několik velmi špatně přístupných vodopádů s výškou kolem 2 metrů.

Pod bývalou štolou Honza je soustava, kde lze v 15metrové kaskádě vymezit 3 metry vysoký vodopád. Následuje 16 metrů vysoká kaskáda se sklonem 40°, jejíž podloží tvoří krystalický vápenec - to je v České republice naprostý unikát.

Podrobnější popis vodopádu je v časopise Krkonoše a Jizerské hory (2010/08).

  • Výška shora: 9, 2.4, 3.5, 3 a 15 metrů
  • Průtok shora: 8, 15, 15 25 a 25 l/s
  • Mohutnost shora: 72, 36, 52, 75 a 375 m*l/s
  • Tok: Rudný potok
  • Nadmořská výška: 1300 až 900 m n.m.
  • Geologický podklad: svory, žuly, krystalické vápence až dolomity, křemence
  • Genetický typ: sekundární strukturní i tektonické
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS horních: 50°43'59.1"N, 15°44'3.9", GPS spodních: 50°43'51.4"N, 15°43'56.0"E