Vodopády Beskyd

 

Gutské vodopády


Autor obrázků: René Chlebek

Gutské vodopády se nachází na strmých severních svazích Javorového v pramenné oblasti Oldřichovického potoka. Geomorfologicky je to velmi dynamické území, časté jsou zde bahnokamenné proudy. Vlastní vodopády vznikly, podobně jako většina beskydských vodopádů, na střídajících se vrstvách tvrdých pískovců a měkkých jílovců.

Celá tato oblast byla v roce 2008 vyhlášena přírodní rezervací. Proto je zde pohyb omezen, povolení ke vstupu si lze vyžádat ve správě CHKO Beskydy.

  • Výška: 7 metrů
  • Průtok: 5 l/s
  • Mohutnost: 35 m*l/s
  • Tok: Oldřichovský potok
  • Nadmořská výška: 700 m n. m.
  • Geologický podklad: pískovec
  • Genetický typ: sekundární, strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz