Vodopády Beskyd

 

Zimný vodopád


horní 7,4 metry vysoký Zimný vodopád - autor obrázku Jan Miklín


spodní 3 metry vysoký Zimný vodopád, autor obrázku: René Chlebek


kaskáda na spodním Zimném potoce, autor obrázku: Jiří Studník

Zimný potok na východní stěně Lysé hory teče velmi strmě, se sklonem přes 30°. Není divu, že zde vytváří řadu menších kaskád a vodopádů. Nejvýraznější vodopády jsou až nad 650 metry nad mořem a mají 7,4 a 3 metry. Vodopády zde vznikly na mocných vrstvách velmi odolných godulských pískovců.

Celá lokalita horního Zimného potoka byla vyhlášena přírodní rezervací a vstup do ní je zakázán. Povolení si lze vyžádat od správy CHKO Beskydy.

  • Výška: horní 7,4 a spodní 3 metry
  • Průtok: 10 l/s
  • Mohutnost: 74 a 30 m*l/s
  • Celkový sklon: horní 65°, spodní 70°
  • Tok: Zimný potok
  • Nadmořská výška: 800 a 850 m n. m.
  • Geologický podklad: křídový pískovec
  • Genetický typ: sekundární, strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°32'36.36"N; 18°28'7.73"E