Vodopády Beskyd

 

Libotínský vodopád

Libotínský vodopád se nachází na říčce Libotínce v přírodní památce Libotín mezi Štramberkem a Mořkovem. Samotné údolí je hojně vyhledáváno turisty k procházkám a nenáročným túrám v blízkosti historického města. Úsek s výskytem kaskád a vodopádu začíná za dřevěnou boudou se jménem „U vodopádu“. Směrem proti proudu potoka mineme menší vodopád, kaskádu a asi po dvou stech metrech přijdeme k hlavnímu Libotínskému vodopádu.
  • Výška: 2,5 metru
  • Průtok: 10 l/s
  • Mohutnost: 25 m*l/s
  • Geologický podklad: flyš
  • Genetický typ: strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°34'22.400"N, 18°4'39.063"E
Kousek výše proti proudu je pak ještě k vidění zajímavá skluzavka. Vysoká je pouze jeden metr a její sklon je přibližně 15°. Voda tady stéká volně po hladké ukloněné skalní plotně. V těsné blízkosti vodopádu prochází červeně značená místní turistická značka, ke skluzavce je nutné v zatáčce trasy asi 40 metrů odbočit. Najdeme ji kousek nad soutokem dvou potůčků. Okolní lesy tvoří květnaté bučiny s příměsí jedle a porosty svazu Tilio-Acerion s rostlinnými druhy karpatské květeny. Poblíž skluzavky se nachází pěnovcový pramen. Také Libotínka trpí poslední dobou v důsledku klimatických změn nízkými průtoky, takže je vhodné vodopád navštívit v období vydatnějších srážek, nebo po jarním tání.

Autor obrázku a textu: Petr Dobeš