Vodopády Beskyd

 

Vodopád na Satině

Zřejmě nejznámější vodopád Beskyd, avšak paradoxně jeden z nejnižších, se nachází na potoce Satina, 5 km jihovýchodně od Frýdlantu nad Ostravicí. Celé údolí potoku Satina skrývá řadu zhruba metrových vodopádů, navíc jsou zde i kaskádovité vodopády na bočních přítocích. Začneme-li virtuální prohlídku u serpentiny k hotelu Petr Bezruč, jako první zaujmou kaskádovité vodopády na levostranném přítoku Satiny:


Zhruba 150 metrů pod tímto přítokem je most, pod kterým se nachází první zhruba metrový vodopád na potoce Satina:


Dále po proudu je další menší vodopádek:


Následuje skalní soutěska, nad kterou ústí drobný levostranný přítok, který vytváří pěknou kaskádovitou soustavu:


Tento přítok ústí to Satiny přímo nad hlavním a nejznámějším vodopádem, s výškou 1,7 metru. Vodopád je dobře přístupný ze silnice, po které vede zelená turistická cesta, a také je hojně navštěvovaný a focený. Je tvořen čtvrt metru mocnou deskou pevného pískovce, pod kterou se vyskytuje méně odolnější jílovec. Jílovec je vymílán a vzniká převis hluboký více než jeden metr. Jak je vidět na historickém obrázku, vodopád býval v 19. století mnohem větší turistickou atrakcí:


Poslední, přibližně metr vysoký vodopád, je několik desítek metrů pod hlavním vodopádem:

autor obrázků: René Chlebek

Vodopád Satiny byl vyhlášen přírodní památkou.

  • Výška: 1,7 metry
  • Průtok: 90 l/s
  • Mohutnost: 153 m*l/s
  • Celkový sklon: 80°
  • Tok: Satina
  • Nadmořská výška: 570 m n. m.
  • Geologický podklad: křídový pískovec
  • Genetický typ: sekundární, strukturní
  • Přesná poloha na seznamu.cz
  • GPS: 49°34'0.64"N; 18°25'11.88"E