Vodopády Beskyd

 

Suché vodopády


autor obrázků Pavel Szabo

Vodopády na Suchém potoce se naházejí v přísně chránění oblasti CHKO Beskydy a přístup k nim není legální. Vlastní Suchý potok na severní stěně Slavíče má velmi strmý tok - až 30°. Nepřekvapí tedy, že se na něm vyskytuje řada kaskád a dva výrazné vodopády. Jejich vznik byl podmíněn mocnými vrstvami velmi odolných godulských pískovců. Spodní vodopád má výšku 4,5 metru a lze ho rozdělit na spodní a horní menší stupeň. Dvacet metrů nad ním je horní vodopád, který se skládá z několik stupňů. Nejvýrazněji oddělený a také nejvyšší je horní stupeň vysoký 8 metrů se sklonem 65°. Celkově dosahuje horní vodopád 22 metrů. Vodopády protéká velmi málo vody a v některých mapách ani není Suchý potok značen.

  • Výška: spodní 4.5, horní 22 metrů (stupně shora 8, 4, 1, 2.5 a 4)
  • Průtok: 5 l/s
  • Mohutnost: 22,5 a 110 m*l/s
  • Celkový sklon: horní 45°, spodní 60°
  • Tok: Suchý potok
  • Nadmořská výška: 650-700 m n. m.
  • Geologický podklad: křídový pískovec
  • Genetický typ: sekundární, strukturní
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°34'31.715"N, 18°34'16.044"E