Vodopády Beskyd

 

vodopády na Mazáku

 • Jižní zdrojnice Mazáku:

  Autor obrázků: René Chlebek

 • Severní zdrojnice Mazáku:

  Autor obrázků: René Chlebek

 • Kaskáda na dolním toku Mazáku:

  autor obrázku: Jiří Studník

Potok Mazák teče z jihozápadního svahu Lysé hory do Ostravice strmým a skalnatým korytem. Na středním a dolním toku vytváří četné kaskády a menší vodopády. Divokost Mazáku je završena jeho levou zdrojnicí od přibližně 800 metrů nad mořem, kde potok překonává skalní masiv tvořený střídajícími se vrstvami odolných pískovců a měkkých jílovců. Levá zdrojnice se zde rozděluje na severní a jižní. Jižní tok zde překonává 55 výškových metrů na 80 metrech délky. V místech nejmocnějších tvrdých pískovcových vrstev vytváří dva vodopády spodní má 17 metrů, horní jen 3,5. Na severní zdrojnici je situace podobná, ale vytvořil se zde pouze 6 metrový vodopád - zato však téměř dokonale svislý. Vodopády jsou velmi málo vodnaté a vynikají pouze při tání sněhu nebo po vydatných deštích.

Vodopády se nachází v přírodní rezervaci a vstup k nim je možný pouze na povolení od správy CHKO Beskydy. Cesta k těmto vodopádům nevede a přístup v těžkém terénu je velmi náročný.

 • Výška: severní: 6 metrů, jižní shora: 3,5 a 17 metrů
 • Průtok: 10 l/s

 • Mohutnost: severní: 60 m*l/s, jižní shora: 35 a 170 m*l/s
 • Celkový sklon:severní: 90°, jižní shora: 55° a 50°
 • Tok: Mazák
 • Nadmořská výška: 810-860 m n. m.
 • Geologický podklad: křídový pískovec
 • Genetický typ:sekundární, strukturní
 • Přesná poloha na seznamu.cz
 • GPS: 49°32'6.818"N, 18°26'14.656"E