Vodopády Beskyd

 

Vodopád Ostravice

Celkový pohled:

Jednotlivé stupně:

Vodopád, kaskády a peřeje Ostravice byly vyhlášeny geologickou přírodní památkou pod názvem Koryto řeky Ostravice. Předmětem ochrany jsou vrstvy různých tvrdých lavic pískovců a slepenců, které vytvořili překážky na řece Ostravici a zapříčinily vznik soustavy peřejí a kaskád. Poslední stupeň z této soustavy v pravé části koryta má charakter vodopádu, jehož výška dosahuje dvou metrů. Přes tento vodopád však neteče všechna voda v Ostravici, část vody protéká levým ramenem, kde jsou je jen ani ne metrový horní stupeň a pod ním soustava peřejí. Proto je velmi sporné, zda je vodopád Ostravice nejvodnatějším vodopádem u nás, nebo jestli je to vodopád Jizery, kterému vodu ubírá sousední elektrárna.

  • Výška: 1,8 metru
  • Průtok: 3400 l/s
  • Mohutnost: 6100 m*l/s
  • Celkový sklon: 10° vlevo, 50-70°vpravo
  • Tok: Ostravice
  • Nadmořská výška: 400 m n. m.
  • Geologický podklad: křídový pískovec
  • Genetický typ: sekundární, strukturní
  • Přesná poloha: na mapách.cz
  • GPS: 49°33'4.416"N, 18°22'58.967"E