Vodopády Šumavy a povodí horní Vltavy

 

Vodopády Časté

Potok Častá pramení severně od Stodůlecké hory u hranice s Německem v 1010 metrech nad mořem. Během své krátké, přibližně 10 kilometrové cesty, protéká úzkou kamennou soutěskou, která leží mezi horou Strážný(1115 m.n.m.) a Skalnatý hřbet (1072 m.n.m.). V této soutěsce, kde potok na 200 metrech délky poklesne o 25 metrů, překonává řadu balvanů a skalích prahů, na kterých vznikly kaskády a vodopády. Horní část soutěsky je velmi dobře přístupná z odbočky z Jelení stezky, kde vede cyklistická trasa.


Brzy za mostem přes Častou, u křizovatky U Mlýnku, začínají první kaskády. V těchto místek je dobře patrný zarostlý náhon, který dříve přiváděl vodu do Adolfovy pily. Série mnoha kaskád v balvanitém korytě pokračuje od mostu v délce téměř 100 metrů.


V místě, kde se Častá propadí do ještě nepřístupnější soutěsky, je metrový skok na velkém balvanu, který zaplňuje celé koryto.


Po dalších 20 metrech, kde je koryto Časté stále více neprostupné, se obejvuje další zajímavá kaskáda složená ze tří skoků o celkové výšce 1 a půl metru.


Za dalších 30 metrů je dosud nejvyšší samostatný skok, který přesahuje výšku jednoho metru.


Skutečný vodopád, vysoký 2 metry, se nachází až po dalších 50 metrech, tedy 100 metrů pod horní přístupnou částí soutěsky. V těchto místech je pohyb v rokli velmi náročný. Jsou zde pouze balvany, padlé ztrouchnivělé kmeny stromů a velmi hustý porost mladých stromů. Podhled na vodopád vašak za námahu stojí.
  • Výška: 2 metry
  • Průtok: 220 l/s
  • Tok: Častá
  • Nadmořská výška: 855 m n. m.
  • Geologický podklad: prvohorní žula
  • Genetický typ: nepravý
  • Poloha na mapách.cz
  • GPS: 48°54'44.576"N, 13°41'40.457"E