Vodopády Šumavy a povodí horní Vltavy

 

Kaskády a vodopády Jelenky

Hlavni zrojnice potoka Jelenka v přírodní rezervaci Městišťské rokle pramení u kaple pany Marie a poté se hluboce zařezává do severního svahu Můstku a pokračuje k obci Městiště. Divoký tok Jelenky od začátku svého druhého kilometru vytváří řadu kaskád a vodopádů, některé jsou na suti a balvanech, několik jich je i na pevném skalním podloží. První výrazná kaskáda na pevné skále se objevuje v místech, kde jsou patrné zbytky zdí bývalého hamru. Je to přibližně kolem 1000 m n.m. Kaskáda je vysoká více než 2 metry a je přibližně 5 metrů dlouhá.


Za několik desítek metrů je další kaskáda na skále, která je dlouhá přibližně 8 metrů a vysoká 3 metry. Nad i pod touto kaskádou jsou ještě další stupně tvořené balvany, ty pak zvětšují celkový dojem a mohutnost.


Další tok Jelenky pokračuje divokým korytem až k cyklotrase 2053, která potok přetíná na kótě přibližně 845 m n.m. Zhruba 100 metrů pod cyklotrasou začíná série několika menších kaskádovitých vodopádů na pevném skalním podloží. Nejvýšší stupeň (na obrázku) má přibližně 2 metry.


Zhruba po padesáti metrech je poslední stupeň na pevné skále. Je vysoká 2 metry a sklon má přiližně 30°, jedná se tedy o splývavý vodopád. Pod ním je vývařiště dlouhé 5 metrů a za ním následuje další splývavý vodopád, který je o něco menší.
Za 50 metrů se objevuje další lesní cesta, která přetíná Jeneku. Pod ní je na potoce celá řada vodopádových stupňů a kaskád. Věchny jsou však tvořeny balvany nebo kmeny stromů. Nejedná se tedy o pravé vodopády. V této spodní části je cesta podél Jelenky velmi pohodlná, vede tudy pěšina. V horní části toku je tomu naopak. Kromě toho, že zde není žádná vyšlapaná cesta a terén je o něco náročnější, je tu volný pohyb problematický, protože je celá lokalita součástí přírodní rezervace.