Vodopády Šumavy a povodí horní Vltavy

 

Nový vodopád

Vodopád vznikl na drobném přítoku Křemelné v květnu 2018 po silné průtrži mračen. Původně potok ústil do Křemelné o několik metrů dále proti proudu, kde se rozprostíral mezi kamennou sutí a menší skálou. Jeho tok byl rozdělen do řady menších proudů, z nichž dva tvořily na skále drobné, více než dvoumetrové, vodopády. Přívalový déšť odnesl do Křemelné kamennou suť z pravé dolní části toku a vytvořil tak nové koryto na holé skále. Vznikly dva, přibližně stejně vysoké, vodopádové stupně o celkové výšce kolem 10 metrů.


Otázkou zůstává, kdy se koryto postupně zanese tak, že se potok bude opět ztrácet v suti a vodopády zaniknou. Zřejmě k tomu nikdy nedojde, protože extrémní deště, které jsou stále častější, budou koryto na skále stále pročišťovat.
  • Výška: 10 metrů
  • Průtok: 10 l/s
  • Mohutnost: 100 m*l/s
  • Sklon: 45°
  • Geologický podklad: pararula
  • Genetický typ: visutý
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°6'8.662"N, 13°27'28.855"E