Vodopády Šumavy a povodí horní Vltavy

 

Černá strž

Soutěska na Černém potoce je necelý kilometr pod Černým jezerem na Černém potoce, který jezero odvodňuje. Na kótě 850 metrů Černý potok překonává lesní cesta. Z mostu na této cestě, proti proudu potoka, jsou mezi porostem vidět velké kaskády pod hlavním vodopádm.

Hlavní vodopád z mostu však vidět není. Je třeba sejít z cesty do rokle směrem proti proudu potoka. Vodopád je vysoký 3 metry, má dvě ramena. Levé splývavé má sklon téměř 60°, pravé kaskádovité jen 30°. Pod vodopádem je malé vývařiště, za kterým následuje dvoustupňová kaskáda o celkové výšce 2,2 metry. Pod ní je vývařiště a za ním je skluzavka vysoká téměř 2,5 metru. Celá soustava, vysoká přibližně 8 metrů, je na souvislém skalním podloží a působí kompaktním dojemem. Vznikla vytlačením Černého potoka morénou ledovce na boční skalní stěnu údolí. Na mapách je dobře vidět, jak Černý potok v posledním úsku s vodopády kopíruje západní hranici ledovcové morény.
  • Výška: 3 metry
  • Průtok: 70 l/s
  • Mohutnost: 210 m*l/s
  • Sklon: 50°
  • Tok: Černý potok
  • Geologický podklad: svorové ruly
  • Genetický typ: primární, posunutý tok
  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 49°11'14.17"N, 13°11'46.518"E
Zhruba 20 metrů nad hlavním vodopádem je nepravý dvoumetrový vodopád na kamenné suti. Přístup k němu je ale velmi náročný. Právě na tomto vodopádu je krásně vidět, jak Černý potok opouští ledovcovou morénu a dále teče po její hraně.


Další nepravý vodopád, vytvořený na kamenech morény, je ještě o něco výšše, pod starou lávkou u soutoku se Špičáckou zdrojnicí.


Zajímavý nepravý kaskádovitý vodopád je 400 metrů pod Černou stží. Je vysoký 2,5 metru a je dobře vidět z cesty podél Černého potoka.