Vodopády Šumavy a povodí horní Vltavy

 


Slavičí vodopád

Východně od obce Včelná pod Boubínem je údolí, kterému se říká Slavičí. Teče v něm potok, který pramení na okolních pastvinách a hned na začátku lesa se noří do hluboké rokle. V této rokli je mnoho kaskád a vodopádů, nejvyšší z nich má výšku 5 metrů, je přibližně na kótě 790 m n.m., zhruba 200 metrů pod hranicí lesa. Dříve bylo možné vodopád vidět, když jste sešli jen pár metrů ze žluté turistické cesty, která vede údolím, směrem dolů k potoku. Dnes je ale v těchto místech padlý velký smrk, který brání výhledu, proto je lepší sejít ještě o něco níže a blíže k potoku. Pohyb terénem je tu ale náročný, stěny potoka jsou velmi strmé a nestabilní. Je třaba dbát maximální opatrnosti.
Důvod této nestability je vlastně stejný jako příčina vzniku vodopádu. Pastviny nad údolím nedokážou zadržovat vodu, a tak při větších deštích vznikají bleskové povodně, které erodují celou rokli. Vše ještě zhoršila meliorace pastvin, která ústí na kraji lesa do potoka. V rokli je vidět řada masivních sesuvů a suťových naplavenin, které vypovídají o síle přívalových povodní.

  • Výška: 5 metrů
  • Průtok: 10 l/s
  • Mohutnost: 50 m*l/s
  • Geologický podklad: migmatit
  • Genetický typ: strukturní
  • GPS: 49°1'16.558"N, 13°52'18.401"E
  • Odkaz na: mapy.cz