Vodopády Šumavy a povodí horní Vltavy

 

Lukášovy vodopády

Dva vodopády se nachází na levostranném přítoku Úhlavy u Zadních Hamrů. Potok protéká kolem přírodní památky Královský Hvozd. K vodopádům, které jsou u kóty 700 m.n.m., se dá snadno dostat z cesty vedoucí kolem poutního místa Křížkov.

Horní vodopád je vysoký 3 a půl metru. Jeho vrchní část je tvořena zaklíněným balvanem a má téměř svislý profil. Spodní část vodopádu, vysoká přes 2 metry, je tvořena pevným skalním podložím, má však nižší strmost - přibližně 30°.
 • Výška: 3,5 metru
 • Průtok: 30 l/s
 • Mohutnost: 90 m*l/s
 • Sklon: 45°
 • Geologický podklad: svorové ruly
 • Genetický typ: částečně nepravý, z většiny pravý strukturní
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 49°12'1.517"N, 13°10'7.484"E
O několik metrů dále se nachází druhý Lukášův vodopád. Ten je složen ze dvou stupňů. Horní stupeň je podobně jako horní vodopád tvořen nepravou částí ze zaklesnutých balvanů a pravým vodopádem s menším sklonem. Celkově je vysoký přibližně 2,5 metru. Spodní stupeň má sklon ještě menší, přibližně 30°, a je vysoký jen 1,5 metru.
 • Výška: 4 metry
 • Průtok: 30 l/s
 • Mohutnost: 120 m*l/s
 • Sklon: 30°
 • Geologický podklad: svorové ruly
 • Genetický typ: částečně nepravý, z většiny pravý strukturní
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 49°12'1.517"N, 13°10'7.484"E