Vodopády Jesníků a okolí

 

Mariánské vodopády

Ze severního svahu Studničního vrchu teče Mariánský potok. Na svém horním úseku překonává řadu žulových balvanových sutích, na kterých vznikla řada kaskád a vodopádů. První vodopád se nachází přibližně u kóty 800 m. nad mořem. Levá polovina proudu Mariánského potok na něm ukázkově svisle překonává dvoumetrový puklý balvan. Pravé rameno potoka vytváří pouze 1,3 metru vysokou kaskádu

 • Výška: 2 metru
 • Průtok: 15 l/s
 • Sklon: 90°
 • Mohutnost: 30 m*l/s
 • Nadmořská výška: 800 m n. m.
 • Geologický podklad: žula
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°16'7.78"N, 17°9'29.11"E

Po 50 metrech se objevuje série několika kaskád, které na minimálně 10 metrové vzdálenosti překonávají přibližně 5 metrů výšky.


Po dalších zhruba 50 metrech přichází další série kaskád, ta je však ještě strmější, na přibližně 10 metrech délky voda překonává zhruba 7 metrů výšky. Sklon soustavy je tedy přibližně 30°.


Následuje další soustava, kterou lze již považovat za nepravý vodopád. Překonává totiž výšku téměř 5 metrů se sklonem přibližně 45°.

 • Výška: 5 metrů
 • Průtok: 20 l/s
 • Sklon: 45°
 • Mohutnost: 100 m*l/s
 • Nadmořská výška: 750 m n. m.
 • Geologický podklad: žula
 • Genetický typ: nepravý
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°16'11.51"N, 17°9'23.83"E

Další kaskády na suti žulových balvanů jsou už mírnější a mají větší rozestupy. Potok se zklidňuje. Změna nastává až o 350 metrů nížeji u turistické křižovatky Pod Sokolem. Tam Mariánský potok v několika poměrně vysokých skocích překonává více než 10 metrů výšky. Lze tu vyčlenit tři vodopádové stupně, které jsou sice skrz porost vidět z cyklistické stezky, ale přístup k jejich bezprostřední blízkosti je poměrně náročný. První stupeň je vysoký 2 metry, nad ním je vidět lávka lesní cesty u křižovatky Pod Sokolem.


Krátce za ním je čtyřmetrový stupeň, který je nejvíce nepřístupný.

Následuje poslední třímetrový stupeň.

 • Výška: 10 metrů, stupně 2, 4 a 3 metry
 • Průtok: 30 l/s
 • Sklon: přibližně 30°, stupně 90°, 30°c a 60°
 • Mohutnost: 300 (60, 120 a 90)m*l/s
 • Nadmořská výška: 685 m n. m.
 • Geologický podklad: žula
 • Genetický typ: nepravý
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°16'22.08"N, 17°9'12.69"E

Kaskády v suti na Mariánském potoce pokračují po celý následující kilometr, nikde však nedosahují takového sklonu a výšky, aby mohly být označeny za vodopád.