Vodopády Jizerských hor

 

Vodopády Černého potoka

Na severním svahu Jizerských hor jsou ty nejdivočejší soutěsky v České republice. Nejvýraznější z nich je Černý potok, který je jednak suverénně nejvodnatější (až dvojnásobně oproti Velkému Štoplichu), a jednak nejstrmější. Půlkilometrový úsek mezi Poledním a Dolním vodopádem v oblasti NPR Jizerskohorských bučin má sklon přes 20°. Vodopády v této části potoka jsou nepřístupné z důvodu ochrany přírody (vstup do Národní přírodní rezervace je mimo vyznačené cesty zakázán) a teké kvůli extrémně náročnému terénu.

Pod kótou 900 m n.m. začíná vodnatý Černý potok nabírat na strmosti. První výrazný vodopád se objevuje ještě před začátkem hranice NPR Jizerskohorské bučiny u kóty 860 m.n.n Je to Široký vodopád, který je sice nepravý (je vytvořen na balvanité suti), ale má úctyhodnou celkovou výšku 8 metrů. Je složen z několika skoků a minimálně dvou ramen. Na obrázku je vidět vyšší a svislejší levé rameno.
 • Výška: 8 metrů
 • Průtok: 170 l/s
 • Mohutnost: 1360 m*l/s
 • Genetický typ: nepravý
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°51'1.500"N, 15°13'7.877"E


Další vodopád se objevuje 50 metrů za ním. Je to Skalkový vodopád, který není sice tak vysoký ani svislý, zato je v něm dobře vidět pevná skalní podloží. Hlavní část vodopádu je však stále tvořena balvany. Výška horního vodopádu je 3 metry, spodní kaskády mají dohromady 2 metry výšky.
 • Výška: 3 a 2 metry
 • Průtok: 170 l/s
 • Mohutnost: 510 a 340 m*l/s
 • Genetický typ: nepravý, tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°51'3.579"N, 15°13'6.511"E


Další vodopády jsou až u křižovatky Pod Frýdlantským cimbuřím. Soustava Poledních vodopádů o celkové výšce 17 metrů je nazvaná podle nedalekých Poledních kamenů. Vodopády jsou dobře přístupné, z turistické křižovatky k nim vede vyšlapaná pěšina. Nejstrmější část vodopádu je vysoká přibližně 6 metrů.
 • Výška: 17 (6 a 2) m
 • Průtok: 170 l/s
 • Mohutnost: 2890 (1000 a 340) m*l/s
 • Genetický typ: tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°51'1.500"N, 15°13'7.877"E


Poměrně vysoké a strmé pravé kaskádovité stupně jsou nad i pod hlavním vodopádemČerný potok se propadá do stále strmějšího kaňonu plného mohutných balvanů. Mezi těmito balvany vzniká řada nepravých vodopádů, některé mohou dosahovat úctyhodných výšek. Na obrázku je vidět několik vodopádů zhruba 150 metrů pod Frýdlantským cimbuřím v místech, kde se balvanité koryto Černého potoka výrazně rozšiřuje. Vodopád úplně vlevo je vysoký 6 metrů. Všechny ostatní mají výšku přes 2 metry.Pak se Černý potok opět spojuje do užšího koryta a vodopády v suti jsou proto vodnatější. Jeden z nejvýraznějších lze nazvat Suťový. Je vysoký přibližně 6 metrů.
 • Výška: 6 metrů
 • Průtok: 170 l/s
 • Mohutnost: 1020 m*l/s
 • Genetický typ: nepravý
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°51'19.305"N, 15°12'51.032"EO několik desítek metrů dále je nejvyšší vodopád na Černém potoce. Skrytý vodopád je vysoký přibližně 13 metrů. Vodopád vznikl částečně díky pevnému skalnímu podloží (to je vidět ve spodní části), částečně díky dvěma mohutným balvanům vzájemně zaklíněným, mezi nimiž proudí voda.
 • Výška: 13 metrů
 • Průtok: 170 l/s
 • Mohutnost: 2210 m*l/s
 • Genetický typ: nahoře nepravý, dole tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°51'20.557"N, 15°12'48.628"EOba balvany i s horní částí Skrytého vodopádu jsou dobře vidět nad následujícím vodopádem, který dostal název Vějířový a je vysoký 3,7 metru.
 • Výška: 3,7 metru
 • Průtok: 170 l/s
 • Mohutnost: 630 m*l/s
 • Genetický typ: nepravý
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°51'21.277"N, 15°12'47.266"EPo několika metrech se objevuje zajímavý Jeskynní vodopád. Ten vznikl v místě, kde se balvany zaklínily mezi skalní stěny a vytvořily jakousi pseudojeskyni. Voda částečně protéká touto jeskyní a částečně padá z boku skalních stěn, na které je vytlačena.
 • Výška: 3,2 metru
 • Průtok: 170 l/s
 • Mohutnost: 540 m*l/s
 • Genetický typ: nepravě pravý (tektonický)Pod Jeskynním vodopádem je zhruba 15 metrů dlouhá vodorovná skalní plošina, za kterou už začíná klesání k hlavnímu vodopádu na Černém potoce označovanému jako Vodopád Černého potoka nebo přesněji Dolní vodopád. Ten vznikl podobně jako Jeskynní vodopád zaklíněním mohutného balvanu mezi skalní stěny. V tomto případě jsou však skalní stěny vysoké přibližně 10 metrů a zaklíněný balvan je asi 5 metrů velký. Nad balvanem, který rozděluje vodopád do dvou ramen je ještě řada kaskád. Výšku vodopádu lze stanovit podle výšky skalní stěny, na jejíž úrovni je i horní část balvanu.
 • Výška: 10 metrů
 • Průtok: 170 l/s
 • Mohutnost: 1700 m*l/s
 • Genetický typ: nepravě pravý(tektonický)
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°51'23.599"N, 15°12'44.736"E


Tím vodopády Černého potoka zdaleka nekončí. Několik desítek metrů pod hlavním vodopádem je soustava nepravých stupňů, které přesahují výšku dva metry. Na obrázku je vidět spodní a v dálce nad ním i horní stupeň.


Další zajímavé místo je až o kilometr níže na úrovni turistické křižovatky u Liščí chaty. Zde se nachází Zaniklý vodopád, který byl povodní v roce 2010 změněn z nepravého vodopádu na pravou kaskádu vysokou 2 metry.


Přímo pod vývařištěm Zaniklého vodopádu začíná poslední stupeň na Černém potoce - Liščí vodopád. Ten je celkově vysoký přibližně 4 metry, ale horní část zvyšuje a na strmosti jí přidává zaklíněný kámen.
 • Výška: 4 metry
 • Průtok: 200 l/s
 • Mohutnost: 800 m*l/s
 • Genetický typ: nepravě pravý (tektonický)
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°51'59.185"N, 15°12'22.185"E