Umělé vodopády

Zde jsou uvedeny vodopády, které se na první pohled zdají být přírodní, při bližším prozkoumáním však vyjde najevo, že byly vytvořeny lidskou činností. A to buď úmyslně, nebo zcela náhodně.


 

Vodopád v Borku u Rokycan

Vodopád vznikl svedením přapadu Boreckého rybníka na skálu ve východním svahu zahraženého údolí. Poloha vodopádu na mapách.cz.