Umělé vodopády

Zde jsou uvedeny vodopády, které se na první pohled zdají být přírodní, při bližším prozkoumáním však vyjde najevo, že byly vytvořeny lidskou činností. A to buď úmyslně, nebo zcela náhodně.


 

Jimlíkovský vodopád

Jimlíkovský vodopád je u silnice Karlovy Vary - Chodov na Jimlíkovském neboli Vlčím potoce těsne před sutokem s Chodovským potokem. Vznikl zřejmě změnou koryta, není však jasné z jakých důvodů.

  • Přesná poloha na mapách.cz
  • GPS: 50°14'20.951"N, 12°47'4.364"E