Umělé vodopády

Zde jsou uvedeny vodopády, které se na první pohled zdají být přírodní, při bližším prozkoumáním však vyjde najevo, že byly vytvořeny lidskou činností. A to buď úmyslně, nebo zcela náhodně.


 

Vodopád Červeného potoka

Vodopád Červeného potoka byl vytvořen při stavbě Červeného rybníka u obce Komárov, když byl přepad vyveden na skálu u severní strany údolí. Vodopád je vysoký přibližně 3.5 metru (poloha na mapách.cz).