Vodopády Jesníků a okolí

 

Andělský vodopád

Hučivá Desná zhruba 1,5 km před svým ústím do Divoké Desné, nad Andělskými Žleby, přibírá zprava bezejmenný přítok. Ten si klestí cestu prudkým svahem mezi skalními útvary zvanými Kazatelna. Na kótě 850 m n.m. přes potok přejíždí cyklotrasa 6155. Zhruba 50 metrů pod ní začíná potok nabírat na strmosti a několik desítek metrů dlouhou kaskádou se zařezává pod skalní stěnu na jihozápadním svahu.


Celá kaskáda je zakončená zlomem, pod kterým strmost potoka ještě vzroste a přesahuje 50°. Koryto vystupuje zpod skály a otvírá se do větší šířky. To už je vlastní Andělský vodopád, který je vysoký přibližně 20 metrů. Spodní část vodopádu postupně ztrácí na strmosti a občas se tu hromadí naplavený materiál, proto je težké přesně stanovit jeho výšku.
  • Výška: 20 metrů
  • Průtok: 15 l/s
  • Mohutnost: 300 m*l/s
  • Nadmořská výška: 800 m n.m.
  • Geologický podklad: rula
  • Genetický typ: strukturní
  • Přesná poloha: na mapách.cz
  • GPS: 50°6'42.936"N, 17°5'46.575"E