Vodopády Jesníků a okolí

 

Rudohorské vodopády

Zřejmě nejkrásnější a jedny z nejvyšších vodopádů v Jeseníkách, které mají dostatek vody po celý rok zůstávaly veřejnosti utajeny. O jejich odhalení se zaloušil František Švécar, který jejich exitenci jako první zveřejnil. Vodopády se nachází na severní zdrojnici Rudohorského potoka, která pramení mezi Keprníkem a Žalostnou. První vodopád se nachází nedaleko od místa, kde končí horizontální lesní cesta. Přibližně u kóty 1075 m.n.m. Vodopád je vysoký přibližně 5 metrů. Nemá však moc vody a je nevýrazný, protože se ztrácí mezi kameny.


Pod tímto vodopádem je úsek několika desítek metrů, kde se v korytě nahromadily kameny, na kterých se vytváří menší nepravé kaskády až vodopády. V místě kde kumulace balvanů končí, začíná vlastní série pravých vodopádů a kaskád. Jako první je stupeň s postupně narůstající strmostí o celkové výšce 4 metry a celkovém sklonu přibližně 45°:


Po 15 metrech následuje další stupeň s podobným bočním profilem, který je ale širší a má menší výšku, přibližně 2 metry.


Hned za menším vývařištěm se objevuje pozoruhodný vodopád o výšce 7,2 metru. Horní část vodopádu (5,2 metru) padá v převisu bez kontaktu se skálou


Po 15 metrech relativně klidného toku následuje kaskádovitý vodopád s několika stupněmi, o celkové délce 20 metrů, který ve dvou dvoumetrových kaskádovitých stupních překonává celkovou výšku přibližně 4 metry. (Na obrázku je za ním vidět sedmimetrový vodopád):


Následuje skluzavkovitý vodopád vysoký 2,5 metru:


Pod touto skluzavkou je nádherný nálevkovitý vodopád vysoký přibližně 5 metrů, se sklonem zhruba 45°. Horní hrana vodopádu není přesně vymezena. Přímo nad vodoádem je dva metry vysoká kaskáda, kterou lze s vodopádem spojit a jeho výška se tak dostane na 6 metrů.


Hned za vývařištěm pod nálevkovitým vodopádem je menší skluzavka dlouhá 6 metrů se sklonem menším než 30°.


Po necelých 10 metrech za skluzavkou začíná pozvolní klesání nástupní hrany hlavního Rudohorského vodopádu. U něj lze opět velmi těžko stanovit horní hranu a tak se jeho výška může pohybovat mezi 8 a 9 metry. Strmost vodopádu postupně narůstá až dosáhne výrazného předělu v horní třetině. Pod ním je strmost stejná - přibližně 60°. Vodopád dopadá do vývařiště, které je zvýšeno umělou hrází z kamenů a klacků. Tu si zřejmě postavili lidí z nedaleké Rudohorské chaty.


Pod umělou hrází je ještě dvoustupňový dvoumetrový vodopád


Soustava vodopádů dosahuje celkové výšky přibližně 60 metrů na zhruba 120 metrech délky. Dala by se tedy zařadit jako celek mezi nejvyšší české vodopády. Přístup k vodopádům je nejlepší odspodu proti proudu po levé straně potoka (pravá při čelním pohledu), kde je schůdnější terén a kde není ještě území Národní přírodní rezervace Šerák-Keprník.

 • Výška:5, 4, 2, 7.2, 4, 2.5, 6, 8.5 a 2 metry
 • Průtok: 25 l/s
 • Mohutnost: 125, 100, 50, 175, 100, 60, 150, 200 a 50 m*l/s
 • Celkový sklon: 70°, 45°, 30°, 70°, 20°, 30°, 45°, 30° a 45°
 • Tok: Severní zdrojnice Rudohorského potoka
 • Nadmořská výška: 1000 - 1075 m n. m.
 • Geologický podklad: ruly a svory
 • Genetický typ: strukturně tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°9'51.02"N, 17°7'51.17"E

Dvojstupňový vodopád je ještě na Rudohorském potoce asi 250m nad Rudohorskou chatou, oba stupně jsou vysoké 3 metry. Horní je strmější


 • Výška: 3 a 3 m
 • Průtok: 60 l/s
 • Mohutnost: 180 a 180m*l/s
 • Celkový sklon: 45° a 30°
 • Tok: Rudohorský potok
 • Nadmořská výška: 850 m n. m.
 • Geologický podklad: ruly
 • Genetický typ: strukturní
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°9'43.85"N, 17°8'18.42"E