Vodopády Jesníků a okolí

 

Jelení vodopády

Jelení potok pramení na západním svahu Keprníku nedaleko chaty Moricka. Přibližně okolo kóty 1200 m.n.m se pramínek měmí v potok a jeho kemenité dno v pevnou skálu z tvrdé ortoruly. Potok má velké klesání a po celých následujících 300 metrů je tvořen sledem mnoha stupňů kaskád a vodopádů. První výrazný vodopád je nad lávkou, která je na pěšině od Jelení chaty. Ve vodopádu lze vyčlenit dva stupně s výškami 1 a 3 metry.

 • Výška: 4,5 metru
 • Průtok: 25 l/s
 • Mohutnost: 110
 • Nadmořská výška: 1110 m n. m.
 • Geologický podklad: ortorula
 • Genetický typ tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°10'11.93"N, 17°5'55.99"E

Pod lávkou následují další stupně, jejichž výška se pohybuje od 1 do 2 metrů. Na jednom z nich se vytvořil pěkný převis s téměř metrovou hloubkou.

 • Výška: 2,5 metru
 • Průtok: 25 l/s
 • Mohutnost: 65
 • Nadmořská výška: 1080 m n. m.
 • Geologický podklad: ortorula
 • Genetický typ tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°10'11.93"N, 17°5'53.28"E

Po několika metrech Jelení potok přibírá zleva další zdrojnici a v místě soutoku vznikl třímetrový vodopád, pod kterým je metr vysoká kaskáda.

 • Výška: 3 metru
 • Průtok: 30 l/s
 • Mohutnost: 90
 • Nadmořská výška: 1050 m n. m.
 • Geologický podklad: ortorula
 • Genetický typ tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°10'11.385"N, 17°5'50.961"E

Za ním následuje velká schodovitá soustava o délce přibližně 25 metrů a celkovém sklonu 30°. Nejvyšší stupěň dosahuje výšky téměř 2 metrů.


Pod touto soustavou se objevuje hlavní soustava vodopádů na Jelením potoce. Ta se skládá ze dvou částí. Horní část má dva stupně o výškách 4 a 2 metry. Oba jsou pozoruhodné díky téměř dokonale rovně a svisle odlomenému skalnímu bloku. Padající voda tak učebnicově parabolcký tvar.

Autor druhého oobrázku: František Švécar

 • Výška: 4+2 metru
 • Průtok: 40 l/s
 • Mohutnost: 240
 • Nadmořská výška: 1020 m n. m.
 • Geologický podklad: ortorula
 • Genetický typ tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°10'11.109"N, 17°5'46.500"E

Pod horními dvěma stupni následuje malá plošina zanesaná zbytky stromů a kameny, která po deseti metrech přechází ve druhou část vodopádu. Už na plošině se proud rozděluje do dvou ramen. Levé rameno (z čelního poledu napravo) klesá postupně už od poloviny plošiny, a tak má jeho vodopádová část výšku jen 5 metrů. Pravé rameno (z čelního pohledu nalevo) je vysoké 7 metrů, u své paty se spojuje s levým ramenem a společně ještě kaskádovitě padají 2 metry. Spodní vodopád má ta celkovou výšku 9 metrů a jeho podklad je také tvořen hladce lámanými velkými bloky tvrdé ortoruly.

 • Výška: 9 metrů
 • Průtok: 40 l/s
 • Mohutnost: 360
 • Nadmořská výška: 1015 m n. m.
 • Geologický podklad: ortorula
 • Genetický typ strukturní
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°10'11.109"N, 17°5'46.500"E

Pokud bychom sečetli výšku prvních dvou stupńů (6 metrů) pokles plošiny (2 metry) a celkovou výšku spodního vodopádu, dostaneme výšku 17 metrů, které jsou překonány na přibližně 20 metrech délky. Tím lze vodopád jako celek zařadit mezi nejvyšší vodopády Jeseníků a České republiky. Důvodem jeho vzniku je zřejmě změna horniny z ortoruly na méně odolnou rulu.

Pod vodopádem jsou desítky metrů sutě z kmenů a částí stromů. Pak se Jelení potok zklidňuje. Další zajímavé místo se objevuje až po 150 metrech, u točny lesní silnice, na kótě 960 m.n.m. Vznikla zde kaskáda vysoká 2,5 metru.


O několik metrů dál je pak kaskádovitý vodopád vysoký více než 4 metry.

 • Výška: 4,5 metru
 • Průtok: 50 l/s
 • Mohutnost: 220
 • Nadmořská výška: 1015 m n. m.
 • Geologický podklad: rula
 • Genetický typ tektonický
 • Přesná poloha na mapách.cz
 • GPS: 50°10'11.615"N, 17°5'39.590"E